تاسیس سلسله "قاجاریه" در دشت ورامین

خبر

تاسیس سلسله "قاجاریه" در دشت ورامین


☑️ درخت چنار حدودا ۵۰۰ ساله در روستای سعید آباد آغا محمدخان قاجار زیر این درخت تاجگذاری کردند 💠تاجگذاری آقا محمد خان قاجار در روستای سعیدآباد آقا محمد خان بعد از اطلاع از قریب الوقوع بودن مرگ کریم خان و فرار از شیراز، ورود به تهران را به دور از احتیاط دید و این امکان را محتمل دانست که شاید خبر فوت کریم خان قبل از ورود او به تهران رسیده باشد. بنابراین بعد از زیارت حضرت عبدالعظیم به سوی ورامین حرکت کرد. آقا محمد خان در منطقه ورامین طرفدارانی (سران و طوایف قاجار) داشت که امیدوار بود به مدد آنها بتواند بر اریکه قدرت قرار گیرد. اکثر مورخین معتقدند که اولین ملاقات آقا محمد خان با سران طایفه قاجار در روستاهای جمال آباد و سعید آباد و یا در اراضی اطراف آنها انجام گرفته است. اوژن اوبن در این زمینه می نویسد: « در دشت ورامین در ناحیه ای موسوم به جمال آباد اردویی از دولوها به سرپرستی جان محمد و میرزا محمد خان از پیش اطراق کرده بودند. آقا محمد خان خود را به آنان معرفی و پیشنهاد می کند کینه قبیله ای قدیمی را فراموش کنند و با هم دست دوستی دهند تا به کمک همدیگر سرتاسر ایران را زیر فرمان خود درآورند. دولوهای دشت جمال آباد اولین بیعت کنندگان با خواجه تاجدار آینده اند. به دنبال این اتحاد ایل قاجار به جنبش و حرکت عظیمی دست میزند.» یحیی ذکاء نیز می نویسد اولین بار در زیر چنار کهنسال روستای سعید آباد تاجی که از مس ساخته شده بود بوسیله یکی از سران طایفه قاجار بر سر آقا محمدخان نهاده شد.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.