طی نامه ای به رجا مردم دشت ورامین خواستار افزایش ناوگان ریلی شدند

خبر

بنا بر اطلاعیه جدید ، قطار ساعت ۷:۱۰ ورامین_تهران به جای افزایش واگن ، از لیست حذف شده است و این درحالی است که مردم ورامین ببشترین حجم استفاده را در این ساعت از قطار شهری داشتند


لذا از مسئولین اگر گوش شنوا و عزمی برای کار کردن دارند ، خواهشمندیم: 
 برنامه را به روال قبل برگردانند 
نسبت به افزایش واگن و استفاده از قطارهای دوطبقه در ساعات پیک اقدام کنند

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.