تقدیر فرماندار و رئیس اداره ارشاد ورامین از "ورامین نامه"

خبر

فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین از مدیر خبری "ورامین نامه" تقدیر کردند


در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی  هنری شهرستان ورامین و طی تقدیرنامه ای مشترک از سوی حسین کاغذلو فرماندار و طاهر (سعید) طاهری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین از سید حسن دلاوری مدیر خبری "ورامین نامه" به دلیل پوشش سریع و به موقع و کامل فعالیت های هفته فرهنگی_هنری شهرستان ورامین تقدیر شد

این مراسم در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.